Powered by WebGozar

درس آزاد                       پایه ی دوم


«طنز نوجوانی»


دلم می خواد داد بزنم

جیغ بزنم ، جیغ بنفش


پاره کنم لباسمو

برم حموم با کت و کفش


دلم می خواد زار بزنم

صِدام بره به آسمون


کتابامو شوت بکنم

از تو حیاط به پشت بوم


دلم می خواد پَر بکشم

مثل مگس به هر طرف


وزوز و ویزویز بکنم

لقمه بگیرم از علف


فکر نکنی دیوونه ام

یا خیلی درب و داغونم


نه عزیزم من سالمم

فقط کمی نوجوونم.


                                                         شاعر : فرهاد حسن زاده


 


خودارزیابی1-منظور شاعر از« جیغ بنفش » چیست ؟

2-در کدام بیت آرایه ی تشبیه به کار رفته است؟

3-پیام اصلی شعر درس چیست؟

4-....................................................................

 دانش های ادبی و زبانینکته ی اوّل:به کلمات مشخص شده در جمله های زیر توجّه کنید.

صدای شرشر آب به گوش می رسد.

هر روز صبح با صدای جیک جیک پرندگان از خواب بیدار می شوم.

به این کلمات مرکب که معمولا از صداهای طبیعی گرفته شده باشد اسم صوت می گویند. اسم صوت بیانگر صداهایی از قبیل صدای انسان یا حیوان ، صدای به هم خوردن چیزی به چیزی صدای راندن یا خواندن جانوران و... می باشد.مثل قاه قاه ، واق واق، کیش کیش و...

در شعر درس هم از اسم صوت استفاده شده بود آیا می توانید آن را بیابید؟

نکته ی دوم :اگر دقّت کرده باشید زبان به کار رفته در شعر این درس با درس های قبل متفاوت است و شاعر سعی کرده است واقعیت های دوره ی نوجوانی را به صورت طنز و خنده دار بیان کند .

شاعران طنز نویس معمولا واقعیّت های اطراف خود را نه به صورت مستقیم بلکه به طور غیر مستقیم و در قالب طنز بیان می کنند و از این طریق علاوه بر این که خواننده را می خندانند ، او را به فکر فرو می برند تا به واقعیت بیان شده بیش تر بیندیشد.

یک بار دیگر شعردرس  را بخوانید، آیا هدف شاعر فقط خنداندن شما بود ؟

 

 


کار گروهیا-شعر طنز دیگری را در گروه بخوانید و در مورد پیام اصلی آن گفت و گو کنید.

2-درمورد اسم صوت هایی که در گفت و گوهای روزمره استفاده می شود گفت و گو کنید.

3-در باره ی رفتارهای دوره ی نوجوانی تحقیق کنید و آن را به صورت گزارش در کلاس ارائه نمایید.

 نوشتن1- اسم صوت های زیر را در جمله به کار ببرید.

قارقار                                چه چه

شرشر                                تق تق

2-ارکان تشبیه را در تشبیه درس مشخص کنید.

3-اسم صوت های به کار رفته در درس های گذشته را پیدا کنید.

4-کلمات متضاد درس را پیدا کنید.املا


«ة» در ترکیبات عربی رایج در فارسی معمولا به  صورت « ـة / ة »نوشته می شود . مانند : لیلة القدر ، دایرة المعارف ، ثقة الاسلام و..

امّا گاهی در بعضی از ترکیبات ، به صورت « ت »‌ می آید که آن هم درست است . مانند : حجت الاسلام و آیت ا...                                                 ««همیشه شکوفا و خندان باشـــــــــــــــــــید»»

                                                                 اســــــــــــــــــــــلامی
:: موضوعات مرتبط: فعالیت های گروه آمنه اسلامی
نویسنده : آمنه اسلامی
تاریخ : پنجشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۱